EN
visegrad-web.jpg
visegrad-web-1.jpg
visegrad-web.jpg

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

 “ŽENY, RODINA, KARIÉRA – OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU HODNÔT V4”

17. február - 31. október 2020

 Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

www.visegradfund.org

Spolu sponzor: Maďarské ministerstvo pre ľudské zdroje

 

Asociácia pre kariérny rozvoj žien v Maďarsku (AWCDH) realizovala, v období od 17. februára do 31. októbra 2020, projekt podporovaný Vyšehradským fondom a Ministerstvom pre ľudské zdroje v Maďarsku.

Na projekte Asociácia spolupracovala s partnermi z krajín V4, a to: Business & Professional Women CR z.s z Českej republiky, Slovak Business Agency, Združením veľkých rodín „Trzy Plus“ z Poľska, ako aj s partnerskými organizáciami z Maďarska: Národným združením veľkých rodín - NOE, Maďarským Červeným krížom a Podnikateľským klubom žien Győr-Moson-Sopronskej obchodnej komory. Spoločne sme prispeli k dosiahnutiu našich cieľov vďaka špecifickým znalostiam o našich krajinách a spolupráci.

V rámci projektu bola 28. augusta 2020, v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti, organizovaná medzinárodná konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Hlavným patrónom konferencie bola pani Katalin Novák, maďarská ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže. (V súčasnosti maďarská ministerka pre rodinné záležitosti.) V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku, konferenciu otvoril pán Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Na konferencii sme spoločne otvorili Fórum ako iniciatívu občianskej spoločnosti krajín V4, s cieľom pomôcť pri podpore zamestnanosti žien. Dôraz sa kládol na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť.

Ako hlavný výstup projektu sme vypracovali Štúdiu, postavenú na diskusiách konferencie a podnetoch zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 15. septembra 2020, doplnenú o spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík.

Prostredníctvom nášho partnerstva v rámci krajín V4, budú výsledky výskumu široko dostupné.

Týmto chceme tiež prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

V mene nášho V4 partnerstva by sme chceli poďakovať našim sponzorom, partnerom a priateľom, ktorí nám pomohli pri implementácii projektu „Ženy, rodina, kariéra – Občianske fórum v duchu hodnôt V4“.   Špeciálne poďakovanie patrí všetkým respondentom nášho dotazníka.

  

Viac informácií:

Pani Andrea Ferenczi, projektová manažérka

Email: ferenczi@t-online.hu 

Mobile: +36309827093

 

Viac informácií v slovenskom jazyku

Katarína Gavalcová

Email: gavalcova@sbagency.sk

Telefón: +421220363172

 

 

"ŽENSKÉ, RODINNÉ A KARIÉROVÉ - OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU V4" PROJEKT

17. februára - 16. októbra 2020

28. augusta 2020Budapešti sa v rámci projektu uskutoční  medzinárodná  konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerkyzodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na  podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 18. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt sme začali pripravovať počas „pokojného obdobia“ v januári tohto roku, kedy nikto z nás s vypuknutím pandémie COVID-19 nepočítal. Jej šírenie sa a stále pretrvávanie nás prinútilo prehodnotiť načasovanie a obsah konferencie, ako aj pripravovaného elektronického prieskumu. Dúfame, že situácia bude priaznivá a okolnosti nám umožnia osobné stretnutie na konferencii, na ktorú sa veľmi tešíme, ale zároveň sme pripravení usporiadať konferenciu online.

V4 Partnerstvo:
Koordinátor:
Association for Women’s Career Development in Hungary, Maďarsko
www.womenscareer.org
Partneri:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Združenie veľkých rodín), Poľsko
www.3plus.plSlovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová, Projektový manažér
Telefón: +421 2 20 363 172, Email:
gavalcova@sbagency.sk

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

 “ŽENY, RODINA, KARIÉRA – OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU HODNÔT V4”

17. február - 31. október 2020

 Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

www.visegradfund.org

Spolu sponzor: Maďarské ministerstvo pre ľudské zdroje

 

Asociácia pre kariérny rozvoj žien v Maďarsku (AWCDH) realizovala, v období od 17. februára do 31. októbra 2020, projekt podporovaný Vyšehradským fondom a Ministerstvom pre ľudské zdroje v Maďarsku.

Na projekte Asociácia spolupracovala s partnermi z krajín V4, a to: Business & Professional Women CR z.s z Českej republiky, Slovak Business Agency, Združením veľkých rodín „Trzy Plus“ z Poľska, ako aj s partnerskými organizáciami z Maďarska: Národným združením veľkých rodín - NOE, Maďarským Červeným krížom a Podnikateľským klubom žien Győr-Moson-Sopronskej obchodnej komory. Spoločne sme prispeli k dosiahnutiu našich cieľov vďaka špecifickým znalostiam o našich krajinách a spolupráci.

V rámci projektu bola 28. augusta 2020, v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti, organizovaná medzinárodná konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Hlavným patrónom konferencie bola pani Katalin Novák, maďarská ministerka zodpovedná za politiku rodiny a mládeže. (V súčasnosti maďarská ministerka pre rodinné záležitosti.) V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku, konferenciu otvoril pán Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Na konferencii sme spoločne otvorili Fórum ako iniciatívu občianskej spoločnosti krajín V4, s cieľom pomôcť pri podpore zamestnanosti žien. Dôraz sa kládol na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť.

Ako hlavný výstup projektu sme vypracovali Štúdiu, postavenú na diskusiách konferencie a podnetoch zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 15. septembra 2020, doplnenú o spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík.

Prostredníctvom nášho partnerstva v rámci krajín V4, budú výsledky výskumu široko dostupné.

Týmto chceme tiež prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

V mene nášho V4 partnerstva by sme chceli poďakovať našim sponzorom, partnerom a priateľom, ktorí nám pomohli pri implementácii projektu „Ženy, rodina, kariéra – Občianske fórum v duchu hodnôt V4“.   Špeciálne poďakovanie patrí všetkým respondentom nášho dotazníka.

  

Viac informácií:

Pani Andrea Ferenczi, projektová manažérka

Email: ferenczi@t-online.hu 

Mobile: +36309827093

 

Viac informácií v slovenskom jazyku

Katarína Gavalcová

Email: gavalcova@sbagency.sk

Telefón: +421220363172

 

 

"ŽENSKÉ, RODINNÉ A KARIÉROVÉ - OBČIANSKE FÓRUM V DUCHU V4" PROJEKT

17. februára - 16. októbra 2020

28. augusta 2020Budapešti sa v rámci projektu uskutoční  medzinárodná  konferencia s názvom „Women, Families, Careers – a Civil Society Forum in the V4 Spirit”. Konferencia sa koná pod záštitou Katalin Novák, maďarskej ministerkyzodpovednej za politiku rodiny a mládeže. V mene Ministerstva ľudských zdrojov v Maďarsku otvorí konferenciu Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež.

Konferencia bude prebiehať v Rubin Wellness & Conference Hotel v čase od 13:30 do 19:00.

Súčasťou konferencie bude fórum iniciatívy občianskej spoločnosti krajín V4 zamerané na  podporu zamestnanosti žien. Dôraz sa bude klásť na rovnováhu medzi pracovným a súkromným/rodinným životom zohľadňujúc hodnoty nášho regiónu a jeho udržateľnosť. Naším hlavným cieľom je sformulovať spoločné odporúčania pre osoby s rozhodovacou právomocou a tvorcov politík, ktoré budú vychádzať z diskusií konferencie a podnetov zozbieraných v elektronickom prieskume, realizovanom od 24. augusta do 18. septembra 2020. Týmto chceme prispieť k prezentácii názorov a návrhov krajín V4 na veľmi dôležitú tému „Ženy, rodina a kariéra“ v našich krajinách, ako aj na fórach Európskej únie a OSN.

Projekt sme začali pripravovať počas „pokojného obdobia“ v januári tohto roku, kedy nikto z nás s vypuknutím pandémie COVID-19 nepočítal. Jej šírenie sa a stále pretrvávanie nás prinútilo prehodnotiť načasovanie a obsah konferencie, ako aj pripravovaného elektronického prieskumu. Dúfame, že situácia bude priaznivá a okolnosti nám umožnia osobné stretnutie na konferencii, na ktorú sa veľmi tešíme, ale zároveň sme pripravení usporiadať konferenciu online.

V4 Partnerstvo:
Koordinátor:
Association for Women’s Career Development in Hungary, Maďarsko
www.womenscareer.org
Partneri:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Združenie veľkých rodín), Poľsko
www.3plus.plSlovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová, Projektový manažér
Telefón: +421 2 20 363 172, Email:
gavalcova@sbagency.sk

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

AWCDH © 2020

facebookyoutube