EN
visegrad-web.jpg
visegrad-web-1.jpg
visegrad-web.jpg

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

„KOBIETA, RODZINA I KARIERA - FORUM CYWILNE W DUCHU V4” 
PROJEKT

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech (AWCDH) zrealizowało projekt wsparty przez Fundusz Wyszehradzki oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w okresie od 17 lutego do 31 października 2020 r.

Projekt był realizowany w ramach Partnerstwa Obywatelskiego krajów Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie wzięły udział następujące organizacje:  Business &  Professional Women CR z.s. z Czech, Słowackiej Agencji Biznesu, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z Polski oraz z węgierskimi organizacjami partnerskimi: NOE (Węgierskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych), Węgierskim Czerwonym Krzyżem oraz Kobiecym Klubem Przedsiębiorczości Győr-Moson-Sopron Powiatowej Izby Gospodarczej.

Współpraca oparta na wiedzy, kontaktach oraz uwzględnieniu specyfiki każdego kraju przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów projektu.

W ramach projektu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Kobiety, Rodziny, Kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” zorganizowana w Budapeszcie, 28 sierpnia 2020 r.

Głównym patronem konferencji była Katalin Novák, Węgierska Minister ds. Rodziny i Młodzieży Ministerstwa Zasobów Ludzkich (obecnie węgierski minister ds.Rodziny). Przemówienie otwierające w imieniu Ministerstwa Zasobów Ludzkich wygłosił dr Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. Rodziny. Podczas konferencji uruchomione zostało Forum, będące inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej, mające na celu promocję zatrudnienia kobiet. Główny akcent został położony na tematy związane z równowagą między życiem zawodowym a życiem prywatnym, rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem wartości naszego regionu.   

Jako jeden z głównych celów projektu przyjęto opracowanie wyników badań, przeprowadzonych w oparciu o dyskusje panelowe podczas konferencji oraz ankietę elektroniczną przeprowadzoną w dniach 24 sierpnia - 15 września 2020 r.. Wyniki badań zostaną przedstawione w Studium Badawczym, zawierającym zalecenia dla decydentów w naszych czterech krajach.

Dzięki Partnerstwu Wyszehradzkiemu wyniki badań zostaną udostępnione do publicznej wiadomości. Ponadto chcemy pomóc w przedstawieniu opinii i sugestii krajów V4 w tych ważnych tematach na forach Unii Europejskiej i ONZ.

W imieniu naszego Partnerstwa Wyszehradzkiego chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, partnerom i przyjaciołom, którzy pomogli nam przy realizacji projektu „Kobiety, rodziny, kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” w naszych krajach. Szczególne podziękowania należą się również osobom, które wypełniły ankietę.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań oraz rekomendacjami zamieszczonymi na stronie intenetowej: http://visegradwomen.net/page/survey

 

Więcej informacji:                                                                                 

Aleksandra Januszewicz

aleksandra.januszewicz@gmail.com

 

 „KOBIETA, RODZINA I KARIERA - FORUM CYWILNE W DUCHU V4” 

PROJEKT

17 lutego - 16 października 2020 rW ramach projektu zostanie zorganizowana  międzynarodowa konferencja zatytułowana „Kobiety, rodziny, kariery - Forum społeczeństwa obywatelskiego w duchu V4” w Rubin Wellness & Conference Hotel w Budapeszcie w dniu 28 sierpnia 2020 r., w godzinach 13:30 -19:00. Głównym patronem konferencji jest Pani Katalin Novák, węgierska minister stanu ds. Rodziny i Młodzieży w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich. Dr Attila Beneda, podsekretarz stanu do spraw rodzinnych, wygłosi przemówienie w imieniu Ministerstwa.

Podczas konferencji zainaugurujemy Forum, jako inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego V4 mającego na celu promowanie zatrudnienia kobiet. Szczególna uwaga poświęcona będzie tematyce związanej z równowagą pomiędzy pracą a życiem prywatnym,rodzinnym z  szczególnym uwzględnieniem wartości naszego regionu i jego zrównoważonego rozwoju.  Naszym głównym celem jest sformułowanie wspólnej rekomendacji dla decydentów w oparciu o konferencję i ankietę elektroniczną, która zostanie przeprowadzona między 24 sierpnia a 18 września 2020 r. Dzięki temu chcemy również pomóc w przedstawieniu opinii i sugestii krajów grupy wyszehradzkiej  na niezwykle ważny temat:  „Kobiety, rodzina i kariera” w naszych krajach, a także na forach Unii Europejskiej i ONZ.

W czasie gdy na początku tego roku spokojnie planowaliśmy etapy naszego projektu, pojawiła się ogólnoświatowa sytuacja związaną z pandemią, z którą nadal wpływa na nasze działania.  Dlatego musieliśmy zrewidować czas i treść konferencji oraz ankiety elektronicznej, która ma zostać przeprowadzona w ramach projektu. Mamy nadzieję na osobistą współpracę w czasie konferencji, na którą czekamy z niecierpliwością, ale jednocześnie bierzemy pod uwagę ryzyko przeprowadzenia konferencji online.

V4 Związki partnerskie
Koordynator:
Association for Women’s Career Development in Hungary
www.womenscareer.org
Partneři:
Business & Professional Women CR z.s., Czech Republic
www.bpwcr.cz
Slovak Business Agency, Slovak Republic
www.sbagency.sk
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Large Families Association), Poland
www.3plus.pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Aleksandra Januszewicz ( + 48 503- 137 492 )
prezentująca polskiego partnera - Związek Dużych Rodzin Trzy

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

„KOBIETA, RODZINA I KARIERA - FORUM CYWILNE W DUCHU V4” 
PROJEKT

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kariery Kobiet na Węgrzech (AWCDH) zrealizowało projekt wsparty przez Fundusz Wyszehradzki oraz węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich w okresie od 17 lutego do 31 października 2020 r.

Projekt był realizowany w ramach Partnerstwa Obywatelskiego krajów Grupy Wyszehradzkiej. W projekcie wzięły udział następujące organizacje:  Business &  Professional Women CR z.s. z Czech, Słowackiej Agencji Biznesu, Związek Dużych Rodzin Trzy Plus z Polski oraz z węgierskimi organizacjami partnerskimi: NOE (Węgierskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych), Węgierskim Czerwonym Krzyżem oraz Kobiecym Klubem Przedsiębiorczości Győr-Moson-Sopron Powiatowej Izby Gospodarczej.

Współpraca oparta na wiedzy, kontaktach oraz uwzględnieniu specyfiki każdego kraju przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów projektu.

W ramach projektu odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Kobiety, Rodziny, Kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” zorganizowana w Budapeszcie, 28 sierpnia 2020 r.

Głównym patronem konferencji była Katalin Novák, Węgierska Minister ds. Rodziny i Młodzieży Ministerstwa Zasobów Ludzkich (obecnie węgierski minister ds.Rodziny). Przemówienie otwierające w imieniu Ministerstwa Zasobów Ludzkich wygłosił dr Attila Beneda, podsekretarz stanu ds. Rodziny. Podczas konferencji uruchomione zostało Forum, będące inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej, mające na celu promocję zatrudnienia kobiet. Główny akcent został położony na tematy związane z równowagą między życiem zawodowym a życiem prywatnym, rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem wartości naszego regionu.   

Jako jeden z głównych celów projektu przyjęto opracowanie wyników badań, przeprowadzonych w oparciu o dyskusje panelowe podczas konferencji oraz ankietę elektroniczną przeprowadzoną w dniach 24 sierpnia - 15 września 2020 r.. Wyniki badań zostaną przedstawione w Studium Badawczym, zawierającym zalecenia dla decydentów w naszych czterech krajach.

Dzięki Partnerstwu Wyszehradzkiemu wyniki badań zostaną udostępnione do publicznej wiadomości. Ponadto chcemy pomóc w przedstawieniu opinii i sugestii krajów V4 w tych ważnych tematach na forach Unii Europejskiej i ONZ.

W imieniu naszego Partnerstwa Wyszehradzkiego chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, partnerom i przyjaciołom, którzy pomogli nam przy realizacji projektu „Kobiety, rodziny, kariera - Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Grupy Wyszehradzkiej” w naszych krajach. Szczególne podziękowania należą się również osobom, które wypełniły ankietę.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań oraz rekomendacjami zamieszczonymi na stronie intenetowej: http://visegradwomen.net/page/survey

 

Więcej informacji:                                                                                 

Aleksandra Januszewicz

aleksandra.januszewicz@gmail.com

 

 „KOBIETA, RODZINA I KARIERA - FORUM CYWILNE W DUCHU V4” 

PROJEKT

17 lutego - 16 października 2020 rW ramach projektu zostanie zorganizowana  międzynarodowa konferencja zatytułowana „Kobiety, rodziny, kariery - Forum społeczeństwa obywatelskiego w duchu V4” w Rubin Wellness & Conference Hotel w Budapeszcie w dniu 28 sierpnia 2020 r., w godzinach 13:30 -19:00. Głównym patronem konferencji jest Pani Katalin Novák, węgierska minister stanu ds. Rodziny i Młodzieży w Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich. Dr Attila Beneda, podsekretarz stanu do spraw rodzinnych, wygłosi przemówienie w imieniu Ministerstwa.

Podczas konferencji zainaugurujemy Forum, jako inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego V4 mającego na celu promowanie zatrudnienia kobiet. Szczególna uwaga poświęcona będzie tematyce związanej z równowagą pomiędzy pracą a życiem prywatnym,rodzinnym z  szczególnym uwzględnieniem wartości naszego regionu i jego zrównoważonego rozwoju.  Naszym głównym celem jest sformułowanie wspólnej rekomendacji dla decydentów w oparciu o konferencję i ankietę elektroniczną, która zostanie przeprowadzona między 24 sierpnia a 18 września 2020 r. Dzięki temu chcemy również pomóc w przedstawieniu opinii i sugestii krajów grupy wyszehradzkiej  na niezwykle ważny temat:  „Kobiety, rodzina i kariera” w naszych krajach, a także na forach Unii Europejskiej i ONZ.

W czasie gdy na początku tego roku spokojnie planowaliśmy etapy naszego projektu, pojawiła się ogólnoświatowa sytuacja związaną z pandemią, z którą nadal wpływa na nasze działania.  Dlatego musieliśmy zrewidować czas i treść konferencji oraz ankiety elektronicznej, która ma zostać przeprowadzona w ramach projektu. Mamy nadzieję na osobistą współpracę w czasie konferencji, na którą czekamy z niecierpliwością, ale jednocześnie bierzemy pod uwagę ryzyko przeprowadzenia konferencji online.

V4 Związki partnerskie
Koordynator:
Association for Women’s Career Development in Hungary
www.womenscareer.org
Partneři:
Business & Professional Women CR z.s., Czech Republic
www.bpwcr.cz
Slovak Business Agency, Slovak Republic
www.sbagency.sk
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Large Families Association), Poland
www.3plus.pl

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Aleksandra Januszewicz ( + 48 503- 137 492 )
prezentująca polskiego partnera - Związek Dużych Rodzin Trzy

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

AWCDH © 2020

facebookyoutube