EN
visegrad-web.jpg
visegrad-web-1.jpg
visegrad-web.jpg

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU

 „ŽENY, RODINY, KARIÉRA - OBČANSKÉ FÓRUM SPOLEČNOSTI V DUCHU V4“

17. února až 31. října 2020

Projekt byl spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska
 prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.
Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

www.visegradfund.org

Spolusponzor: maďarské ministerstvo pro lidské kapacity

 

Asociace pro kariérní rozvoj žen v Maďarsku (AWCDH) realizovala projekt podporovaný Visegrádským fondem a maďarským ministerstvem lidských kapacit mezi 17. únorem a 31. říjnem 2020.

V rámci projektu AWCDH spolupracovala s členy občanského partnerství V4, Business & Professional Women CR zs z České republiky, Slovak Business Agency a Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus“ z Polska a s maďarským partnerem organizace, Národní sdružení velkých rodin - NOE, Maďarským Červeným křížem a Podnikatelským klubem žen v Győr-Moson-Sopronské obchodní komoře. Přispěli jsme k dosažení našich cílů společně na základě specifických znalostí a kontaktů našich zemí.
V rámci projektu byla 28. srpna 2020 uspořádána v hotelu Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem „Ženy, rodiny, kariéra - fórum občanské společnosti v duchu V4“.
Hlavní patronkou konference byla paní Katalin Novák, maďarská státní ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže Ministerstva lidských kapacit. (V současné době maďarská ministryně  pro rodinné záležitosti).
Úvodní projev jménem Ministerstva lidských zdrojů přednesl Dr. Attila Beneda, zástupce státního tajemníka pro rodinné záležitosti.

Na této konferenci jsme zahájili fórum jako iniciativu občanské společnosti V4 na podporu zaměstnanosti žen. Důraz byl kladen na rovnováhu mezi pracovním a soukromým / rodinným životem, se zvláštním zřetelem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnost.
Hlavním výstupem  projektu jsou výsledky výzkumu založeného na panelových diskusích během konference a elektronickém průzkumu provedeném mezi 24. srpnem a 15. zářím 2020 . Vše je uvedeno ve Výzkumné studii, včetně Doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí v našich čtyřech zemích.
Díky našemu partnerství V4 budou výsledky výzkumu široce dostupné.
Kromě toho chceme na fórech Evropské unie a Organizace spojených národů pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“.

Jménem našeho partnerství V4 bychom rády poděkovali našim sponzorům, partnerům a přátelům, kteří nám pomohli při realizaci projektu „Ženy, rodiny, kariéra - Fórum občanské společnosti v duchu V4“ v našich zemích a zvláštní poděkování těm, kteří vyplnili dotazník.

 

Kontakt: Lenka Šťastná
lenka.stastna@bpwcr.cz

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email: 
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

 

 

ŽENY, RODINA, KARIÉRA – FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4” PROJEKT

17. února až 16. října 2020

V rámci projektu organizujeme 28. srpna 2020 od 13:30 do 19:00 hodin v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konferenci s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”  .Hlavním patronem konference je paní Katalin Novák, maďarská ministryně  pro záležitosti rodiny a mládeže.  Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájí konferenci.

Současně na konferenci otevřeme Fórum  iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým / rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na  elektronickém průzkumu, který bude proveden mezi  24. srpnem a 18. zářím 2020. Chceme také pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“ v dalších zemích, jakož i na fórech Evropské unie a OSN.

Původně jsme začaly připravovat tento projekt v “čase míru”, v lednu tohoto roku, ale přišla koronavirová pandemie, která je tu stále s námi. Proto jsme musely změnit načasování a obsah konference i elektronického průzkumu, který je prováděn v rámci projektu. Doufáme, že se všichni setkáme osobně na konferenci, na kterou se velmi těšíme, ale současně jsme připraveny i na možnost pořádání konference online.

V4 PARTNERSTVÍ

Koordinátor:
Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku
www.womenscareer.org
Partneři:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Asociace velkých rodin), Polsko
www.3plus.pl
Slovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

 

Kontakt: Lenka Šťastná
lenka.stastna@bpwcr.cz

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ PROJEKTU

 „ŽENY, RODINY, KARIÉRA - OBČANSKÉ FÓRUM SPOLEČNOSTI V DUCHU V4“

17. února až 31. října 2020

Projekt byl spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska
 prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu.
Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

www.visegradfund.org

Spolusponzor: maďarské ministerstvo pro lidské kapacity

 

Asociace pro kariérní rozvoj žen v Maďarsku (AWCDH) realizovala projekt podporovaný Visegrádským fondem a maďarským ministerstvem lidských kapacit mezi 17. únorem a 31. říjnem 2020.

V rámci projektu AWCDH spolupracovala s členy občanského partnerství V4, Business & Professional Women CR zs z České republiky, Slovak Business Agency a Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus“ z Polska a s maďarským partnerem organizace, Národní sdružení velkých rodin - NOE, Maďarským Červeným křížem a Podnikatelským klubem žen v Győr-Moson-Sopronské obchodní komoře. Přispěli jsme k dosažení našich cílů společně na základě specifických znalostí a kontaktů našich zemí.
V rámci projektu byla 28. srpna 2020 uspořádána v hotelu Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konference s názvem „Ženy, rodiny, kariéra - fórum občanské společnosti v duchu V4“.
Hlavní patronkou konference byla paní Katalin Novák, maďarská státní ministryně pro záležitosti rodiny a mládeže Ministerstva lidských kapacit. (V současné době maďarská ministryně  pro rodinné záležitosti).
Úvodní projev jménem Ministerstva lidských zdrojů přednesl Dr. Attila Beneda, zástupce státního tajemníka pro rodinné záležitosti.

Na této konferenci jsme zahájili fórum jako iniciativu občanské společnosti V4 na podporu zaměstnanosti žen. Důraz byl kladen na rovnováhu mezi pracovním a soukromým / rodinným životem, se zvláštním zřetelem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnost.
Hlavním výstupem  projektu jsou výsledky výzkumu založeného na panelových diskusích během konference a elektronickém průzkumu provedeném mezi 24. srpnem a 15. zářím 2020 . Vše je uvedeno ve Výzkumné studii, včetně Doporučení pro osoby s rozhodovací pravomocí v našich čtyřech zemích.
Díky našemu partnerství V4 budou výsledky výzkumu široce dostupné.
Kromě toho chceme na fórech Evropské unie a Organizace spojených národů pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“.

Jménem našeho partnerství V4 bychom rády poděkovali našim sponzorům, partnerům a přátelům, kteří nám pomohli při realizaci projektu „Ženy, rodiny, kariéra - Fórum občanské společnosti v duchu V4“ v našich zemích a zvláštní poděkování těm, kteří vyplnili dotazník.

 

Kontakt: Lenka Šťastná
lenka.stastna@bpwcr.cz

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email: 
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

 

 

ŽENY, RODINA, KARIÉRA – FÓRUM OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V DUCHU V4” PROJEKT

17. února až 16. října 2020

V rámci projektu organizujeme 28. srpna 2020 od 13:30 do 19:00 hodin v Rubin Wellness & Conference Hotel v Budapešti mezinárodní konferenci s názvem “Ženy, rodina, kariéra – Fórum občanské společnosti v duchu V4”  .Hlavním patronem konference je paní Katalin Novák, maďarská ministryně  pro záležitosti rodiny a mládeže.  Dr. Attila Beneda, náměstek ministryně jménem ministerstva zahájí konferenci.

Současně na konferenci otevřeme Fórum  iniciativy V4 občanské společnosti na podporu zaměstnanosti žen. Bude kladen důraz na rovnováhu mezi pracovním a soukromým / rodinným životem - se zvláštním ohledem na hodnoty našeho regionu a jeho udržitelnosti. Naším hlavním cílem je formulovat společné doporučení adresované osobám s rozhodovací pravomocí, založené na  elektronickém průzkumu, který bude proveden mezi  24. srpnem a 18. zářím 2020. Chceme také pomoci prezentovat názory a návrhy zemí V4 na velmi důležité téma „Ženy, rodina a kariéra“ v dalších zemích, jakož i na fórech Evropské unie a OSN.

Původně jsme začaly připravovat tento projekt v “čase míru”, v lednu tohoto roku, ale přišla koronavirová pandemie, která je tu stále s námi. Proto jsme musely změnit načasování a obsah konference i elektronického průzkumu, který je prováděn v rámci projektu. Doufáme, že se všichni setkáme osobně na konferenci, na kterou se velmi těšíme, ale současně jsme připraveny i na možnost pořádání konference online.

V4 PARTNERSTVÍ

Koordinátor:
Asociace pro rozvoj kariéry žen v Maďarsku
www.womenscareer.org
Partneři:
Business & Professional Women CR z.s., Česká republika
www.bpwcr.cz
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (Asociace velkých rodin), Polsko
www.3plus.pl
Slovak Business Agency, Slovensko
www.sbagency.sk

 

Kontakt: Lenka Šťastná
lenka.stastna@bpwcr.cz

Further information:
Ms. Andrea Ferenczi project manager
Mobile: +36309827093, Email:
ferenczi@t-online.hu,
www.visegradwomen.net

The Project is co- financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia
through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.
The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.
www.visegradfund.org
Co-sponsor: Hungarian Ministry of Human Capacities

 

AWCDH © 2020

facebookyoutube